Kategorie

Zwrot zakupionego towaru

Kupujący ma możliwość zwrotu zakupionego towaru zgodnie z zasadami poniżej:

Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni od momentu odebrania przesyłki
Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.


Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa: kupujący
Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

Zwrot płatności następuje w takiej samej formie jak dokonano zapłaty, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inny sposób


W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Adres do zwrotu:
Sportowa Polska
ul. Dworcowa 1a
96-100 SkierniewiceFormularz Odstąpienia od umowy:

Imię i nazwisko:
Odstąpienie od umowy:
Oświadczam iż zgodnie z obowiązującym prawem odstępuję od umowy zawartej na odległość:

Dane do zwrotu wpłaconej kwoty : …………………………………………
Nazwa Banku i nr konta: ………………………………………………………….

Podpis


W celu pobrania formularza zwrotu / wymiany kliknij < TUTAJ >


##